Tours in Canada   Tours to U.S.A

New York City 3 Days Tour $88+

I Love NY - Free Bird 3 Days Tours $118+

New York City - 4 Days Tour $128+

I Love NY - Free Bird 4 Days Tours $148+

Washington DC,NY,Atlantic,Philadelphia 4 Days Tour $128+

Boston & Rhode Island 2 Days $68+

Boston & Rhode Island 3 Days $108+

Little Europe – Chicago 4 Days Tour $208+

Ivy Lea 4 Days Tour $228+

Virginia Beach Deluxe 5 Days Tour $298+

Florida Disney World 8 Days

Across USA 10 Days Tour $799+

 Tours Special (Picture)
Toronto
Niagara Falls
Toronto City Hall
White House
New York
Disneyland
  Regular Tours (Picture)
Chateau Frontenac
Basilique
Ste-Anne Canyon
Quebec
Montmorency Falls